Projekto veiklos

Menkaverčių krūmų iškirtimas ir išvežimas

6120 *Karbonatinių smėlynų pievos
6270 *Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos
6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai
6450 Aliuvinės pievos
6510 Šienaujamų mezofitų pievos
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

Atnaujinta: 2015.07.12