Projekto veiklos

Menkaverčių krūmų iškirtimas ir išvežimas
Nuo 2012 m. sausio 01 d. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija kaip partneriai kartu su Salantų regioninio parko direkcija ir VĮ Kretingos miškų urėdija įgyvendina projektą „Degraduojančių Europinės svarbos buveinių atstatymas Lietuvos saugomose teritorijose“ LIFE10 NAT/LT/117. Projekto tikslas - remiantis gera LIFE+ projektų  praktika, atkurti ir išsaugoti  Europinės svarbos kadagynų, viržynų bei pievų buveines su joms būdinga struktūra ir rūšių sudėtimi. Veiklos bus įgyvendinamos Kelmės, Šiaulių ir Skuodo rajonuose. Projekto trukmė 5 metai, jį dalinai finansuoja Europos Sąjungos finansinis instrumentas LIFE+ ir  Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija.
 
Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos tikslas šio projekto pagalba išsaugoti dėl savo natūralumo ir unikalios struktūros ypač vertingas, tačiau nenaudojant degraduojančias Dubysos aukštupio pievas. Viso planuojama atkurti ir išsaugoti apie 70 ha pievų, kuriose sutinkama net 7 tipų Europos Bendrijos svarbos buveinės, 10 gyvūnų (vabzdžių ir paukščių), 3 augalų, rūšys įtrauktos į Lietuvos raudonosios knygos sąrašą. Įgyvendinant projektą pievose bus iškertama sumedėjusi augalija, jos šienaujamos ir ganoma žiemojimui lauke atsparių galvijų banda. Kaip viena iš projekto veiklų numatyta dviejų medinių tiltų per Dubysos upės apvedamąjį kanalą ir Dubysos senvagę rekonstrukcija. Ji būtina, nes šiuo metu tiltai dėl avarinės būklės  nepravažiuojami ne tik su technika šienavimui, bet ir lengvaisiais automobiliais, pavojinga ginti gyvulius. Todėl dalis pačių vertingiausių teritorijų lieka nepasiekiamos arba sunkiai pasiekiamos važiuojant aplinkiniais keliais.
 
Šiuo projektu bandoma bent dalinai atkurti aplinkos įtaką (ekstensyviai ganant galvijus ir šienaujant) degraduojančioms pievų buveinėms ir tikimasi, jog šis poveikis bus pakankamas atsikurti natūraliai pievų struktūrai ir augalinei dangai.
 
Atnaujinta: 2015.07.13